Contact
KALEIDOS srl

Via Moisè Loria, 75
20144, Milano
Italy

phone +39 02 42290499
fax +39 02 4236359

P.I. 04211080967
info@kaleidosdesign.it